Tartu läänepoolse ümbersõidu ehitab 14,7 miljoniga ümber Nordecon


BNS 27.03.2012

Maanteeamet sõlmis AS-iga Nordecon Tartu läänepoolse ümbersõidu neljanda ehitusala ehitustööde lepingu kogusummas 14,7 miljonit eurot, lepingu maksumus on ilma ettenägematute tööde reservita.

Ehitustööde raames kaob Võru tänava raudteeülesõit ning samatasandiline ristumine Tartu ringteega, teatas ettevõte. Uue viadukti ehituse ajal suunatakse rongiliiklus ajutiselt väljaehitatavale kõrvalteele. Kuna uue tee trass nihkub praegusest asukohast ära, siis saab Nordeconi teatel rajatisi ja neile pealesõite ehitada ilma, et see liiklust oluliselt mõjutaks.

Tööde käigus rajatakse kaks pluss kaks sõidurajaga põhitee kogupikkusega ligi 2050 meetrit. Liiklussõlme rampide ja muude kõrvalteede pikkus on kokku ligi 5900 meetrit. Tolmuvaba katte saab üle 10 kilomeetri kruusateid. Lisaks ehitatakse raudtee ja sõidutee viaduktid, kogupikkusega vastavalt 51 ja 41 meetrit. Müratõkkeseinu püstitatab Nordecon 275 meetrit.

Kogu Tartu läänepoolse ümbersõidu pikkus on 12 kilomeetrit ning see kulgeb mööda Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa trassi Kandikülast Uhtini. Ümbersõidu väljaehitamine on jagatud kuueks ehitusjärguks. Rekonstrueerimise tulemusena ehitatakse kogu Tartu läänepoolne ümbersõit neljarajaliseks esimese klassi maanteeks, mis jääb teenindama nii kohalikku kui transiitliiklust. Kõik ristumised teedega ja raudteega ehitatakse eritasandilisteks.

Ehitustööd algavad tänavu kevadel ja kestavad kava kohaselt 21 kuud.

Nordeconi kontserni konsolideeritud auditeerimata käive oli 2011. majandusaastal ligi 150 miljonit eurot.