KIK toetas tavajäätmeprügilate korrastamist ligi 2,3 miljonit euroga


BNS 26.03.2012

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi avatud taotlusvoorust viie suletud ja nõuetele mittevastava tavajäätmeprügila korrastamist ligi 2,32 miljoni euroga.

Suurima toetuse sai Kudjape prügila korrastamiseks Saaremaa Prügila OÜ summas 1,77 miljonit eurot. Samuti toetas KIK 398.000 euroga Abja vallavalitsust Viraku prügila korrastamiseks ning Mäekse prügila likvideerimiseks. Vändra vallavalitsus sai KIK-ilt toetust 153.000 euro Kergu prügila likvideerimiseks ja Kaisma prügila korrastamiseks.

Tavajäätmeprügilate korrastamise käigus koondatakse jäätmed korrapärasesse kuhja ning nõlvadele antakse vajalik kalle. Lisaks rajatakse prügilagaasi kogumise kiht, vettpidav kiht sademevee imbumise vältimiseks prügikehandisse ja kattepinnase kiht haljastuse rajamiseks, teatas KIK.

Toetust saanud prügilad on ühed viimased riigi 2008.–2013. aasta jäätmekavas loetletud nõuetele mittevastavatest tavajäätmeprügilatest, mis peavad olema korrastatud 2013. aasta 16. juuliks.