Suur-Ameerika tänava jäähalli planeering sai 92 vastuväidet


BNS 26.03.2012

Tallinna kesklinna valitsuses reedel toimunud Suur-Ameerika tänav 14 kavandatava jäähalli planeeringu avalikul arutelul esitati kokku 92 vastuväidet.

Peamised vastuväited on seotud hoone mahu ja krundi täisehituse suurusega, liikluskorralduse ja parkmisega jäähalli kinnistul, insolatsiooni muutusega kõrvalhoonetes- ja kinnistutel, müra ja vibratsiooniga jäähalli ehitamise ja selle kasutamise ajal ning põhjendusega, et jäähalli maa-aluste korruste ehitamine kahjustab lähedalasuvate hoonete konstruktsioone, selgub Tallinna linnaplaneerimisameti koostatud vastuväidete kokkuvõttest ja vastustest.

Ameti hinnangul ei ole kaheksakorruseline hoone liiga suur ja massiivne, kuna asub kahe avara ja hoonestuseta linnaruumi vahel ning hoone Suur-Ameerika tänava poolne osa ei tule kõrgem kõrvaasuvast Suur-Ameerika 12 hoonest.

Kuna jäähall varjab osaliselt ära loomuliku päikesevalguse jõudmise Suur-Ameerika 12 hoonesse, siis tehakse planeeringusse täiendus, et hoonega kohakuti jääva halliosa viimistlemiseks tuleb kasutada heledates toonides materjale, et juhtida hoonesse päikesevalgust peegeldusefekti kaudu. Kinnistu lähedal asuva koolihoone insolatsiooni hindab amet piisavaks ja Tuvi 14b kinnsitu insolatsiooni kohta tehakse täiendav analüüs. Kuna parkides ei ole insolatsiooni kestus määratud, jätab amet arvesse võtmata vastuväited kõrvalasuva Tuvi pargiosa päikese ja valguse vähenemise kohta.

Müra ja vibratsiooni vältimiseks hoone kasutamise ajal lisatakse detailplaneeringusse nõue paigaldada jäähalli tehnoseadmed katuse asemel hoone sisse ning nõue, et õhu väljapuhke avad ei tohi paikneda lasetaia ega elamute poole.

Algselt kavandatud kolme maa-aluse korruse asemel ehitatakse ainult kaks maa-alust korrust, millega väheneb ameti teatel parkimiskohtade arv krundil ligi kolmandiku võrra ja seega ka liikluskoormuse kasv. Maapealsed 12 parkimiskohta on kavandatud Suur-Ameerika 14 krundi tänavapoolsele osale võistkondade bussidele ja lühiajaliseks parkmiseks autodele.

Lisaks määras amet, et enne hoone projekteerimist tuleb koostada ehitusgeoloogiline uuring, et määrata abinõud lähialal asuvate hoonete püsivuse tagamiseks.

Jäähalli püstitamiseks mahavõetavad teise ja kolmanda väärtusklassi puud kompenseeritakse osalise asendusistutusega Suur-Ameerika tänava äärde ja ülejäänud mahavõetavate puude asendusistutuse koht määratakse raieloa andmisel.

Reedel toimus Tallinna kesklinna valitsuses planeeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Kinnistu detailplaneeringu üle on vaieldud viimased 10 aastat.