Tallinna uue administratiivhoone planeeringu arutelu on 10. aprillil


BNS 22.03.2012

Linnahalli naabrusesse kavandatava Tallinna uue administratiivhoone detailplaneeringu avalik arutelu toimub 10. aprillil.

Planeeringuga luuakse võimalus ehitada lisaks Tallinna uuele administratiivhoone, äri- ja ühiskondliku funktsioonidega hooned ja rannapromenaad.

Planeeringuga on algatatud kultuurikatla, linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringu koostamine, mille eesmärk on määrata 11,2 hektari suurusele maa-alale moodustatavatele kruntidele ehitusõigus linna administratiivhoone, sadamahoone, ärihoone, ühiskondliku hoone, turuhoone ja kultuurikatla laienduse ning turu- ja restoranihoone ehitamiseks ning ka olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.

Planeeritav maa-ala külgneb põhjast Tallinna lahega, idast linnahalliga, läänest Kalasadama tänavaga ning lõunast Põhja puiesteega ja Tallinna vanalinnaga. Algatatava detailplaneeringu eskiislahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga taotletakse ka looduskaitseseadusest tuleneva kalda ehituskeeluvööndi vähendamist, et tagada Tallinna kui merelinna merele avamine – mere äärde on plaanis rajada kalaturg, restoran, rannapromenaad ning jahtklubi teenindav maa-alune parkla ja kohvik.

Uue linnavalitsuse hoone lahenduse leidmiseks korraldati rahvusvaheline arhitektuurikonkurss, mille võitis Taani arhitektuuribüroo Bjarke Ingels Group töö Avalik küla.

Kultuurikatla, linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringu koostamist taotles Tallinna kultuuriväärtuste amet 2009. aasta sügisel. Amet korraldas detailplaneeringu koostaja leidmiseks riigihanke ja sõlmis lepingu 2010. aasta kevadel K-Projekt AS-iga.