Merko ja Skanska nõuavad poolkoksi prügilate sulgemiseks raha juurde


BNS 22.03.2012

Merko Ehitus Eesti ja Skanska EMV tahavad erimärgistatud kütuse keelamise tõttu Kiviõlis ja Kohtla-Järvel tööstusjäätmete ja poolkoksi prügilate sulgemiseks keskkonnaministeeriumilt juurde enam kui 1,3 miljonit eurot, kirjutab Äripäev.

Ajalehe andmeil nõuab Merko 1. jaanuaril jõustunud vedelkütuseseaduse muudatustele viidates juurde 1,27 miljonit ja Skanska EMV ligi 53.784 eurot koos käibemaksuga. Mõlemad nõuded põhinevad Insenerkonsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni (FIDIC) koostatud standardsetel ehituslepingute tingimustel, mille kohaselt vaadatakse hanke hind uuesti üle, kui ehitaja kulud suurenevad.

Ajalehe andmeil peab riik maksutõusu ettevõtjate enda riskiks. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv teatas nii Kohtla-Järve tööstusjäätmete prügila sulgemise ehituse töövõtjale Merkole kui ka Kiviõli tööstusjäätmete prügilat sulgevale Skanska EMV-le, et raha nad juurde ei saa.

Merko on teatanud, et vaidlus lahendatakse vastavalt FIDIC lepingutingimustele vaidluste lahendamise komisjonis või vajadusel arbitraažis.

Skanska EMV juht Andres Aavik ütles ajalehele, et ministeerium ei suutnud oma keeldumist piisavalt põhjendada ning ettevõte oma nõudest ei loobu.

"FIDIC lepingutingimustele vastav punkt, mis selles konkreetses lepingus oli sees, ütleb, et kui õigusakte muudetakse ja see suurendab kulusid, on võimalik lepingu hinda muuta. Kui 2009. aastal pakkusime ja lepingu tegime, ei saanud me kuidagi ettenäha, et riik mängureegleid muudab," selgitas Aavik.

Ta lisas, et kulude suurenemise küsimus on üleval kõikide varasemate hankelepingute puhul, sest erimärgistusega kütuse keelamine suurendab ehitaja kulusid oluliselt.

Merko Ehitus Eesti sõlmis 2010. aastal 17,2 miljoni eurose hankelepingu Kohtla-Järve tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila sulgemiseks, leping lõppeb 2013. aasta algul. Skanska EMV sõlmis 2,7 miljoni eurose lepingu Kiviõli prügila sulgemiseks 2009. aasta teises pooles, leping kestab novembri lõpuni.

Alates 1. jaanuarist ei tohi erimärgistatud vedelkütust kasutada paiksetes mootorites ning kaevandus-, metsandus- ja ehitustöödel.

Prügilate sulgemistöid rahastab sajaprotsendiliselt Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Eesti ja Euroopa Komisjoni vahelistel ühinemisläbirääkimistel lubas Eesti Ida-Virumaa tööstusjäätmete prügilad, sealhulgas Kohtla-Järve ja Kiviõli tööstusjäätmete ja poolkoksi prügilad, sulgeda hiljemalt 16. juuliks 2013. Sama nõue tuleneb ka Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidest.