Sadam ja Elering valivad lähiajal partneri LNG projekti arendamiseks


BNS 21.03.2012

Detsembris Muuga veeldatud gaasi (LNG) terminali rajamise ettevalmistusteks koostööleppe sõlminud riigile kuuluvad firmad Elering ja Tallinna Sadam loodavad lähema paari-kolme nädala jooksul välja valida partneri projekti edasiseks arendamiseks.

Eleringi juht Taavi Veskimägi selgitas BNS-ile, et lähtuvalt Sadama ja Eleringi vahelisest leppest peab valitaval partneril olema LNG terminali rajamise ja opereerimise kogemus Euroopast, see peab olema sõltumatu maagaasi müüjatest ja tootjatest ning tagama vaba juurdepääsu terminalile.

Partner peab olema suuteline kandma proportsionaalset osa nende eesmärkide saavutamisega kaasnevatest kuludest.

Tallinna Sadama ja Eleringi töögrupp on partneri valikuga tegelenud alates selle aasta algusest.

Sadama ja Eleringi poolt projekti partneri välja valimise ja temaga läbirääkimiste pidamise järgselt teostatakse ühiselt Muuga LNG terminali teostatavusuuring.

Elering on uuringu teostajaks riigihanke raames välja valinud firma Ramboll Oil&Gas. "Selle uuringu ja Euroopa Komisjoni teostatava analüüsi põhiselt otsustakse, kas ja mis tingimustel on terminali rajamine Muugale ning antud partnerite edasine koostöö otstarbekas," märkis Veskimägi.

Terminali rajamise investeerimisotsus sünnib ilmselt mitme aasta pärast ja terminali ehitamiseks valitakse partner pärast vajalike ettevalmistuste lõppu.

Eleringi ja Tallinna Sadama plaani kohaselt kerkiks LNG terminal koos selle juurde kuuluva LNG punkerdamise taristuga Muuga sadama idaossa 13 hektari suurusele alale.

Pooled loodavad terminali rajamiseks kaasata Euroopa Liidu (EL) raha. Tallinna Sadam osaleb koos kümnekonna partneriga Läänemere sadamate liidu kaudu konsortsiumis, mis esitas taotluse toetuse saamiseks ettevalmistavatele tegevustele, et lõpptulemusena rajada regiooni terminalide võrgustik laevade punkerdamiseks veeldatud gaasiga.

Toetuse saamise korral on võimalik sellega rahastada teostatavusanalüüse, planeeringuid, keskkonnamõjude hindamisi ja muid vajalikke uuringuid ning otsust toetuse osas on Veskimägi andmeil oodata lähiajal.

Elering näeb võimalust taotleda järgmises EL-i eelarveperioodis energiaprojektidele mõeldud investeeringutoetust tulenevalt LNG terminali olulisusest Balti riikide isoleerituse lõpetamiseks ülejäänud Euroopa gaasiturust. Terminali eesmärk on luua alternatiivne gaasitarne ahel, mis suurendaks kogu Baltikumi gaasivarustuskindlust ja tekitaks gaasiturul konkurentsi, selgitas Veskimägi.

Oma LNG terminali projekti arendab Eestis ka teine grupp ettevõtjaid, kes plaanivad terminali rajada Pakri poolsaarele Paldiski linna territooriumile. Terminali esimene etapp maksab plaani järgi 80 miljonit eurot ja selle raames valmib 60.000-kuupmeetrise mahutiga terminal. Ehitust loodab projekti arendav OÜ Balti Gaas veebruari algusest pärineva info kohaselt alustada tänavu suvel.

Samuti on LNG projekt arendamisel Sillamäe sadamas.