TTÜ palub materjali- ja tehnikateaduste hoonetele lisarahastust


BNS 19.03.2012

Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) palub haridus- ja teadusministeeriumil suurendada TTÜ materjali- ja tehnikateaduste hoonestiku toetussummat kokku 4,8 miljoni euro võrra.

TTÜ palub valitsuse poolt kinnitatud investeeringute kavas märgitud TTÜ materjali- ja tehnikateaduste hoonestiku abikõlbulikku maksumust suurendada ligi 10,8 miljonilt eurolt pea 15,6 miljoni euroni, põhjuseks ehituse maksumuse suurenemine. Projekti uueks maksumuseks on enam kui 17,7 miljonit eurot. Abikõlbulikkuse määr jääb samaks investeeringute kavas kinnitatule, milleks on 88 protsenti.

TTÜ on lõpetanud kolm neljast teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna investeeringute kavas ettenähtud projektist, millest kahe puhul on toetussummasid suudetud oluliselt kokku hoida. TTÜ taotleb võimalust kasutada kokkuhoitud vahendeid summas umbes 1,8 miljonit eurot ning palub lisaks leida täiendavat toetust summas veidi üle kolme miljoni euro.