Laagri veemajandushanke võitis Santeh Ehitus


BNS 16.03.2012

Saue valla kommunaalettevõtte AS-i Kovek korraldatud Laagri aleviku Koru ja Katmiku piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorude projekteerimis- ja ehitustööde riigihanke võitis Santeh Ehituse OÜ.

Koveki juhataja Aare Sõer ütles BNS-ile, et hanke mõlemale osale tegi parima pakkumise Santeh Ehituse OÜ, kuid ta ei soovi ettevõtte pakkumise maksumust avalikustada.

Hange on jaotatud kaheks osaks. Hanke esimene osa hõlmab Koru ja Katmiku piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorude ning rajatiste projekteerimist ja ehitamist. Kokku rajatakse hanke esimese osa käigus 2,3 kilomeetrit veetorustikku, 16 liitumispunkti, 11 tuletõrjehüdranti, neli reoveepumplat, 0,6 kilmoeetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 1,3 kilomeetrit survekanalisatsioonitorustikku ja üks veemõõdusõlm ning rekonstrueeritakse veetorustikku ja isevoolset kanalisatsioonitorustikku.

Hanke teine osa hõlmab Hoiu tänavale sademeveetorustiku ehitust.