Tallinna uue vangla planeering sai vajalikud kooskõlastused


BNS 15.03.2012

Harju maavalitsus, justiitsministeerium, keskkonnaamet ning maanteeamet kooskõlastasid Rae valda planeeritava uue Tallinna vangla detailplaneeringu.

Rae valla ahritekt Martin Aus ütles BNS-ile, et vallavalitsus võttis planeeringu vastu 28. veebruaril, detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19. märtsist kuni 15. aprillini.

Aus märkis, et vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule on võimalik esitada kuni 15. aprillini.

Varasema info kohaselt peaks vangla detailplaneering lõplikult valmima selle aasta mai lõpuks. Seejärel algab projekti sidumine valitud asukohaga ning aasta lõpus otsustatakse ehitushanke viis ja rahastamismudel. Vangla ehitusega on Riigi Kinnisvara AS-il plaanis alustada 2013. aasta suvel.

Jaanuari lõpus prognoosis Riigi Kinnisvara uue vangla ehitusmaksumuseks ligi 110 miljonit eurot. Lõplik maksumus selgub ehitushanke tulemusena.

Uus Tallinna vangla on plaanitud kambersüsteemi tüüpi vanglana. Lisaks vanglale tulevad sinna arestimaja ja Tallinna vanglatervishoiuosakond, mis praegu asub Maardus. Vanglasse on planeeritud 1000 ja arestimajja 150 kohta. Avavangla kohti on 100, tervishoiuosakonnas 70.