Rakvere valla veerajatiste hankele tuli kaks pakkumist


BNS 15.03.2012

AS Rakvere Vee algatatud Rakvere valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitustööde hankele tuli kaks pakkumist.

Vealeidja OÜ projektijuht ja hanke läbiviija Tarmo Needo ütles BNS-ile, et lepinguni soovitakse jõuda hiljemalt kahe kuu jooksul.

Hange on jagatud kolmeks osaks, millest esimene hõlmab vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitustöid Lepna, teine Veltsi ja kolmas Lasila külas.

Esimese osa raames rekonstrueeritakse 2,94 ning rajatakse 1,2 kilomeetrit joogiveetorustikku ning rekonstrueeritakse 2,95 ja rajatakse 420 meetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku. Lisaks rekonstrueeritakse tööde käigus 1,33 kilomeetrit survekanalisatsioonitorustikku, üks puurkaev-pumpla ja reoveepumpla. Samuti rajatakse üks veetöötlusjaam ja kaks reoveepumplat.

Hanke teine osa hõlmab kokku 1,63 kilomeetri joogiveetorustiku ja 1,7 kilomeetri isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimist ja rajamist. Lisaks rekonstrueeritakse 290 meetrit survekanalisatsioonitorustikku, üks puurkaev-pumpla, reoveepuhasti ja reoveepumpla. Samuti rajatakse üks puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaam.

Kolmanda osa tööd sisaldavad 200 meetri joogiveetorustiku ja 200 meetri isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimist. Lisaks rajatakse veetöötlusjaam ja rekonstrueeritakse üks reoveepumpla ja reoveepuhasti.

Hanketööde eeldatav kestvus on esimese ja teise osa puhul 360 päeva ning kolmanda osa puhul 320 päeva.