Muuga LNG terminali teostatavusuuringu koostab Ramboll Oil & Gas A/S


BNS 14.03.2012

Eleringi 2011. aasta detsembris välja kuulutatud hanke Muuga veeldatud maagaasi (LNG) terminali eelteostatavusuuringu tegemiseks võitis Taani konsultatsioonifirma Ramboll Oil & Gas A/S.

Hankemenetlus viidi läbi kaheetapilisena, kus esimeses etapis kvalifitseeriti kuuest pakkujast neli. Kvalifitseerimise peamiseks tingimuseks oli pakkujate varasem kogemus maagaasisektori ja LNG terminalidega, teatas Elering.

Ramboll Oil & Gasi pakkumise kohaselt valmib uuring 17 nädalaga ning maksab 75.000 eurot.

Eelteostatavusuuringus annab konsultatsioonifirma soovitused terminali suuruse ja muude tehniliste parameetrite kohta, nagu taasgaasistamise võimsus, kai pikkus, võrguühenduse tingimused. Seejuures peab ettevõte soovitustes lähtuma eeldustest, et terminal ehitatakse välja etapiviisiliselt – esimeses järgus väikesemahulisena gaasi julgeolekuvaru ja laevade punkerdamise vajaduste katteks, mis hiljem oleks arendatav kogu Balti-Soome piirkonna vajadusi katvaks regionaalseks terminaliks.

Uuringuga pannakse paika ka projekti ajakava ja viiakse läbi esmane tasuvusanalüüs. Samuti määratakse terminali maksumus ja opereerimiskulude suurus ning finantseerimisvajadus Euroopa Liidu toetusfondidest, kui projekt osutub turupõhiselt mittetasuvaks.

Ramboll Oil & Gas lähtub uuringus energia varustuskindluse ja konkurentsituru printsiipidest nii kohalikus kui ka regionaalses tähenduses, arvestades Euroopa energeetika ühisturu eesmärke, sealhulgas Läänemere energiaturgude integreerimise plaani.

Tallinna Sadam ja Elering sõlmisid mullu detsembri alguses koostöölepingu, mille kohaselt hakatakse ühiselt tegema eeltöid terminali rajamiseks Muuga sadamasse. Pooltevahelise lepinguga seati eesmärgiks algatada planeerimisprotsessid, viia läbi keskkonnamõjude hinnangud ning koostada regionaalse LNG terminali teostatavus- ning tasuvushinnangud.