Pärnu linna serva võib tulla uus elamupiirkond


BNS 12.03.2012

Pärnu linnavalitsus algatas detailplaneeringu, millega on plaanis luua tingimused elamupiirkonna arendamiseks linna servas Vana-Pärnu linnaosas.

Maa-amet on esitas tänavu veebruaris taotluse detailplaneeringu algatamiseks Pärnu linna piiri, Nooda ja Mõrra tänava vahelisel maa-alal. Tegemist on riigi omandis oleva maaga, kus olemasolevad sihtotstarbed puuduvad, selgub linnavalitsuse materjalidest. Ala suurus on 42.544 ruutmeetrit.

Arvestades ümbruskonnas välja kujunenud keskkonna ja krundistruktuuriga, soovitakse piirkonda luua tingimused ühepereelamute ja kuni kahe korteriga elamute ehitamiseks ning kaassihtotstarbena nähakse ette vajadusel ka ärifunktsiooni kuni 25 protsendi ulatuses.

Kaaluda võiks võimalust, et ala elamispiirkondadeks kujundamine võiks toimuda elamumesside raames, mille kaudu turundatakse kvaliteetset elamiskeskkonda ning kvaliteetset arhitektuuri, seisab linnavalitsuse istungi ülevaates.