Algas Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe kompleksi arhitektuurikonkurss


Pressiteade 08.03.2012

Eesti Ajaloomuuseum koostöös Eesti Arhitektide Liiduga on kuulutanud välja ideevõistluse eesmärgiga saada parim ruumiline terviklahendus Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe kompleksi edasiarendusele.

Võistlusala on 34 207 m² suurune maaüksus Tallinnas aadressil Pirita tee 56/58/60/62/64/66/68/70/72/72A/74/76. Maaüksuse juurde kuulub sellega vahetult külgnev nõlv ja Pirita tee äärne avalik ruum.

Võistluse eesmärk on astuda samm edasi Eesti Ajaloomuuseum visiooni teostamise suunas. Direktor Sirje Karise sõnul on kavas kujundada Maarjamäe korrastatud kompleksist mitmeotstarbeline muuseumikeskkond, kus hoitakse alal kultuuripärandit ja pakutakse palju huvitavat ka külastajatele. Park peab sobima vabaõhuürituste korraldamiseks ja väliekspositsiooni esitlemiseks, alale rajatakse uus filmimuuseum, hoidla- ja väravahoone.

Ajaloomuuseumi nüüdisaegne kompleks peaks muutuma kutsuvaks vaba aja veetmise kohaks ning andma külastajale mitmesugusel moel võimalikult hea ülevaate Eesti ajaloost.

Ideevõistluse auhinnafond on 22 349 eurot, millest makstakse peaauhinnana välja 9580 eurot.

Võistlusel osaleda soovijad peavad esitama kvalifitseerumiseks vajalikud dokumendid hiljemalt 2. aprilliks Eesti Arhitektide Liitu. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 4. juuni 2012.

Võistluse lähtematerjalid on allalaetavad riigihangete registri koduleheküljelt (viitenumber on 131392).

Võistluse lisamaterjalid on kättesaadavad http://www2.arhliit.ee/arhitektuurivoistlused/sise/ajaloomuuseum/