Harju maavanem käskis TOP-i ala planeeringu ümber teha


BNS 05.03.2012

Harju maavanem Ülle Rajasalu saatis talle järelevalveks esitatud Regati puiestee 1/3/5 ehk niinimetatud Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse (TOP) ala detailplaneeringu arendajale ja linnavalitsusele tagasi soovitusega see ümber teha, kirjutab Postimees.

Teatavasti plaanib arendaja Rand & Tuulberg TOP-ist linna poole jäävale mereäärsele alale äripindadega elamukvartali ehitust. Sellele sõdivad ägedalt vastu nii Pirita seltsid kui teisedki Tallinna elanikud.

Planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitasid seltside esindajad arvukalt vastuväiteid ning maavanemani jõudis ka 1246 allkirjaga petitsioon kortermajade ehitamise vastu TOP-i kõrval olevale parklate ja rohealale.

Vastuväidete esitajad ei nõustu mereäärse haljasala täisehitamisega. Veel tunnevad inimesed muret Pirita teel kasvava liikluskoormuse ning uute elamute kerkimisest põhjustatud lasteaiakohtade nappuse pärast. Erimeelsustele ei leitud lahendust ka maavanema juures toimunud arutelul. Niisugusel juhul peab maavanem andma oma seisukoha vastuväidete kohta.

"Võttes arvesse seda, et detailplaneeringu lahenduse suhtes on ilmnenud suur avalik huvi TOP-i kompleksist lõuna poole jääval alal, leian, et kohalik omavalitsus peab esitama täiendavad põhjendused oma valiku õigustamiseks ning tõsisemalt kaaluma alternatiivseid planeeringulahendusi, millele on planeeringumenetluse käigus tähelepanu juhtinud erinevad seltsid ja Tallinna elanikud," otsustas maavanem.

"Juhin siinkohal ka kohaliku omavalitsuse tähelepanu sellele, et planeerimistegevuse eesmärgiks ei ole mitte ainult kinnistu omaniku huvide teostamise võimaldamine, vaid parima võimaliku lahenduse leidmine, arvestades ka teiste huvitatud isikute, säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamise ning keskkonnakaitse vajadustega. Vastavalt seadusele peab kohalik omavalitsus tagama planeeringu koostamisel avalike huvide ja väärtuste ning huvitatud isikute tasakaalustatud arvestamise, mis on planeeringu kehtestamise eeldus," lisas ta.

Rajasalu soovitab oma kirjas linnavalitsusel muuhulgas tõsiselt kaaluda elanike ettepanekut säilitada olemasolev mereäärne pargiosa täielikult. Soovituste seas on ka ettepanek "planeerida korterelamute asemele avalikkusele suunatud ühiskondlikke hooneid".

Umbes samal ajal, kui maavanem järelevalveotsusele alla kirjutas, sai teatavaks, et TOP-i arendaja on teinud Eesti Kunstiakadeemiale (EKA) ettepaneku maadevahetuseks.

EKA rektor Signe Kivi vastas vahetuspakkumisele, et niisuguseid variante hakatakse kaaluma siis, kui on lõplikult selge, et Tartu maantee asuvale krundile pole võimalik uut õppehoonet ehitada.

Pirita Seltsi juhatuse liige Lea Nilson ütles Postimehele, et maavanema otsust võib nimetada küllaltki suureks võiduks.