Viimsi Keevitus jätkab torustikutöid Rakveres


BNS 02.03.2012

AS Rakvere Vesi sõlmis AS-ga Viimsi Keevitus lepingu Rakvere linna ja Roodevälja küla torustike projekteerimiseks ja ehitamiseks, mille AS Merko Ehitus ja Tallinna Teede AS eelmisel aastal pärast kolmandiku trassi valmimist katki jätsid.

Viimsi Keevituse juhataja Jaak Ritso sõnul alustakse ehitustöödega eeldatavalt maikuus ja lõpetatakse järgmise aasta septembris.

Ettevõte ehitab lepingu raames Rakvere piirkonda ligikaudu 19 kilomeetrit vee- ja sama palju kanalisatsioonitorustikku ning seitse kilomeetrit sademevee kanalisatsioonitorustikku. Tööde käigus luuakse kõigile ehituspiirkonda jäävatele kinnistutele liitumisvõimalus veevõrguga ja kanalisatsiooniga, rekonstrueeritakse suurel hulgal olemasolevaid liitumistorustikke ning luuakse võimalused sadevee ärajuhtimiseks piirkondades, kus on probleeme sademevee liigsete kogustega.

Kuna pooleli jäänud ehituslepingu raames ei jõutud valmis ehitusprojektideni, tuleb kogu projekteerimistöö ehitajal uuesti teostada.

Rakvere Vee hinnangul loobus Merko lepingust tööde kallinemise tõttu, Merko Ehitus väitis aga, et leping lõpetatakse tellijaga erimeelsuste tõttu.