Käina volikogu jättis tuuleparkide teemaplaneeringu kooskõlastamata


BNS 01.03.2012

Käina vallavolikogu otsustas oma kolmapäevasel istungil jätta Hiiumaa tuuleparkide teemaplaneering kooskõlastamata.

Käina vallavolikogu esimees Üllar Padari ütles BNS-ile, et eitava otsuse peamine põhjus seisneb selles, et tuuleparkide keskkonnamõjude uuringut ei viidud läbi seadusega ette nähtud korras. "Kaasasime omalt poolt eksperte, kes selle teemaga tegelesid ja selgus, et uuringud pole teostatud nii, nagu seadus nõuab," rääkis ta.

Padari sõnul oli ka tuuleparkide trasside valik väga üldsõnaline ja uurimata olid jäetud vajalikud ressursid, mida on tuuleparkide ehitamiseks vaja. "Meie seisukoht on, et planeeringu koostaja peab teostama täiendava keskkonnamõjude hindamise," lisas ta.

Samuti ei viidud tuuleparkide teemaplaneeringusse sisse kõiki volikogu parandusettepanekuid. "Meile öeldi, et tuuleparkide maht ei ole ruumilise planeeringu teema," selgitas Padari.

Hiiu maavalitsus nõustus volikogu ettepanekul vähendama teemaplaneeringus tuuleparkide koguvõimsuse nõuet 30 megavatini.

"Praeguses valguses võib tunduda, et volikogu on käitunud mitteaumehelikult, kuid me oleme ajaga saanud targemaks," põhjendas Padari lisauuringute nõudmist.

Jaanuaris ei andnud volikogu Hiiu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringule kooskõlastust, kuna nõudis tuuleparkide koguvõimsusele 30-megavatist ülempiiri.

Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maavanaemad sõlmisid 2009. aastal kokkuleppe taastuvenergia teemaplaneeringute koostamiseks ja planeeringute menetlemine on praegu pooleli kõikides maakondades.