Mullu võeti kasutusse 55 uut raudteeplatvormi


BNS 26.01.2012

Eelmisel aastal andis tehnilise järelevalve amet (TJA) kasutusload 55 renoveeritud reisijate ooteplatvormile.

TJA teatel ehitati ooteplatvormid renoveerimise käigus madalamaks, et nad vastaksid nõuetele, mis on vajalikud nii uute 2013. aastal tulevate reisirongide kasutuselevõtuks kui teeninduskvaliteedi tõstmiseks.

Uute platvormide rajamisel pööratakse TJA sõnul erilist tähelepanu ohutuse tagamisele. Kõik peatused kujundatati selliselt, et ohutusalad oleksid reisijate jaoks selgelt tähistatud ning eristatavad. Raudtee ülekäigukohtade rajamisel arvestatakse nii reisijate kui ka rongiliikluse korraldamise vajadusi, et korraga oleks tagatud optimaalsed liikumistrajektoorid ja ohutus.

Rongide peatuskohtadesse rajati spetsiaalsed kombatavad pinnad ning trepid ja kaldteed, mis võimaldavad ka piiratud liikumisvõimega reisijate pääsu ooteplatvormile. Lisaks loodi valmidus varustada ooteplatvormid tulevikus piletimüügiautomaadi ja elektroonilise infotablooga.

Kõik ooteplatvormid ehitatakse ümber uute rongide kasutusele võtmise ajaks.

Ooteplatvormide laialdasem renoveerimine sai alguse 2008. aastal, mil TJA väljastas kasutusload seitsmele ooteplatvormile. 2009. aastal anti kasutusse seitse ja 2010. aastal 31 uut ooteplatvormi.