Pärnu veemajandushankele esitasid pakkumisi neli ettevõtet


BNS 18.01.2012

Pärnu linna vee-ettevõtte AS-i Pärnu Vesi korraldatud veemajandushanke osadele esitasid pakkumisi neli ettevõtet.

Pärnu Vee projektijuht Jaanus Vent ütles kolmapäeval BNS-ile, et hanke Karjamaa osale tuli neli, Liiva osale neli ning Side osale kolm pakkumist.

Liiva piirkonna hanke raames ehitatakse ja rekonstrueeritakse 1,4 kilomeetrit vee magistraaltorustikke, 1,9 kilomeetrit reoveekanalisatsiooni magistraaltorustikke ja 100 meetrit survekanalisatsioonitorustikke. Lisaks ehitatakse ja rekonstrueeritakse 1,1 kilomeetrit sademeveekanalisatsiooni magistraaltorustikke ja rajatakse üks väikereoveepumpla.

Karjamaa piirkonnas tehtavad tööd sisaldavad 3,1 kilomeetri vee magistraaltorustike, kolme kilomeetri isevoolse kanalisatsiooni magistraaltorustiku ja 2,2 kilomeetri sadeveekanalisatsiooni magistraaltorustiku projekteerimist, ehitust ja rekonstrueerimist.

Side piirkonna hanketööd hõlmavad 6,1 kilomeetri vee magistraaltorustike, 5,1 kilomeetri isevoolse kanalisatsiooni magistraaltorustiku ja viie kilomeetri sadeveekanalisatsiooni magistraaltorustiku projekteerimist, ehitust ja rekonstrueerimist.