Loo–Maardu teelõik saab põhiosas valmis järgmisel nädalal


BNS 18.01.2012

Vastavalt maanteeameti ja ehitusettevõtte Merko Ehitus vahel kolmapäeval allkirjastatud Loo–Maardu teelõigu ehituslepingu pikendamise kokkuleppele avatakse liiklus lõigul põhilises mahus järgmise nädala kolmapäeval, 25. jaanuaril.

Liiklusele jääb esialgu suletuks üks kogujatee lõik ja üks pealesõit ning kogu objekti üleandmise uus tähtaeg on 30. juunini, selgitas maanteeamet.

Algselt pidi objekt lõplikult valmis saama eelmise aasta novembri lõpuks. Ehitaja ja maanteeamet on varem süüdistanud tööde venimises teineteist. Kolmapäeval märkis maanteeamet, et töid ei olnud võimalik algselt seatud tähtajaks lõpetada "osaliselt objektiivsetel, osaliselt subjektiivsetel põhjustel". Praegu toimub liiklus teelõigul ajutise liikluskorralduse alusel.

"Tallinna–Narva maantee mõlema sõidusuuna täies mahus liiklusele avamise eelduseks oli liiklusohtlike puuduste kõrvaldamine teelõigu vasakpoolsel, liiklusele seni suletud niidil ja Loo ristmiku teedel," selgitas maanteeameti peadirektori asetäitja Märt Puust objekti vastuvõtmise viibimise tagamaid.

Ülejäänud tööd, sealhulgas asfaldi viimase kihi panek osadel lõikudel, liikluskorraldusvahendite paigaldamine jms tuleb ehitajal lõpetada juunikuu lõpuks. Puusti sõnul näeb sõlmitud kokkulepe ette liikluse avamist ning ka osade kohalike bussiliinide suunamist uutele kogujateedele järgmise nädala kolmapäeval. Sellest reisijate teavitamiseks varustatakse lähipäevil bussipeatused vastavate teavitustahvlitega.

2010. aasta märtsis alanud tööde käigus ehitati Tallinna–Narva maantee 6,8 kilomeetri pikkune teelõik Loolt Maarduni kuuerajaliseks 3,7 kilomeetri ulatuses ja ülejäänud 3,1 kilomeetri ulatuses neljarajaliseks esimese klassi nõuetele vastavaks maanteeks.

Renoveeritaval maanteelõigul valmis ka kaks eritasandilist ristmikku – Loo ja Maardu ristmik. Osaliselt ehitati ümber Jõelähtme eritasandiline ristmik. Samuti on uuel teelõigul valmimas või valmis 5,8 kilomeetri jagu kogujateid, kaheksa kilomeetrit jalg- ja jalgrattateid, kaks tunnelit ja sild jalakäijatele ning jalgratturitele ja 564 meetri pikkune müratõkkesein. Lisaks sellele ehitati üle Pirita jõe kulgev vana raudteesild ümber jalg- ja jalgrattateesillaks.

Maanteeamet sõlmis Merko Ehituse, Tallinna Teede ning Läti ehitusettevõttega Merks Loo–Maardu teelõigu ehituslepingu 2010. aasta veebruaris. Tööde maksumuseks oli toona plaanitud 381,3 miljonit krooni.