Tallinn valmistub liiniremondiprojekti hankega uute trammide tulekuks


BNS 17.01.2012

Tallinna trammi- ja trollibussikoondis (TTTK) kuulutas välja riigihanke trammiliini number neli rekonstrueerimise eelprojekti koostaja leidmiseks.

Tallinna linn on varem öelnud, et enne saastekvootide müügiraha eest ostetavate uute trammide kohalejõudmist vajab ligi 16-kilomeetrine Ülemiste-Tondi trammitee renoveerimist.

TTTK tahab kaasata projekteerija, kelle ülesandeks on koostada trammiliini number neli infrastruktuuri rekonstrueerimise eelprojekt ja vormistada selle alusel ehitusluba.

Hankega tellib TTTK eelprojekti trammitee puitliiprite väljavahetamiseks ja kuue alajaama rekonstrueerimiseks. Lisaks tuuakse eelprojektis välja liikluskorralduslikud meetmed nagu ooteplatvormide ümberehitamine, fooriristmike ümberkujundamine ja muud meetmed, mille abil suurendada trammide liikumiskiirust ja muuta trammiliiklus ohutumaks.

Hankele saab pakkumisi teha 31. jaanuarini ja eelprojekt koos uute liiklusskeemide ja ehitusloaga peab valmis olema 2012. aasta 16. juuliks.

Vastavalt Eesti ja Hispaania vahel sõlmitud lepingule rahastab Hispaania peale trammide ostmise ka trammiteede ja alajaamade rekonstrueerimise eeltöid.

Eelmise aasta lõpus korraldas Tallinna linn hanke Pärnu maantee viadukti kandevõime väljaselgitamiseks, millest selgus, et viadukt kannatab uued, varasematest ligi poole raskemad trammid välja.

Tondi-Ülemiste liinil sõitma hakkavad 15 või 16 uut trammi jõuavad Eestisse 2014. aasta lõpus.