Algas Tartu Aardlapalu jäätmekäitluskeskuse ehitushange


BNS 17.01.2012

MTÜ Tartumaa Jäätmearendus kuulutas välja Aardlapalu jäätmekäitluskeskuse projekteerimis- ja ehitustööde hanke.

Hange hõlmab jäätmekäitluskeskuse ümberlaadimisjaama hoone ja estakaadi, sorteerimishoone ning teede ja platside ehitust.

Pakkuja kolme viimase majandusaasta netokäive peab olema olnud vähemalt 1,9 miljonit eurot.

Tööd peaksid algama tänavu 27. veebruaril ja lõppema 23. juulil.

Hankele saab pakkumisi esitada 10. veebruarini.