Tallinna vangla asemele kavandatakse äri- ja elamukvartalit


Pressiteade 11.01.2012

Tallinna linnavalitsus võttis vastu Magasini tn 35 kinnistu detailplaneeringu, mis võimaldab rajada senisele Tallinna Vangla territooriumile elu- ja ärihooned.

Magasini tn 35 kinnistu detailplaneering näeb ette jagada Kesklinnas asuv Magasini tn 35 kinnistu 17 krundiks ning ehitada alale kümme 3-korruselist korterelamut, viis 4- ja kaks 3-korruselist ärihoonet ning lasteaia.

Parima linnaehitusliku tulemuse saavutamiseks korraldati 2008. aastal ideekonkurss, mille võidutööks valiti KOKO arhitektid OÜ koostatud lahendus „Ereroheline”. Detailplaneeringu koostamisel on võetud aluseks ideekonkursi võidutöö.

Veerenni asumis, Magasini tänava ja rajatava Lõunaväila vahelisel alal asuv planeeringuala on praeguse Tallinna Vangla territoorium. Magasini tn 35 krundil paiknevad hooned on amortiseerunud ning need on ette nähtud lammutada pärast vangla üleviimist uude asukohta.

„Praegu ümbritsevast linnaruumist isoleeritud ala on siiski vägagi perspektiivikas, asudes vaid lühikese jalutuskäigu kaugusel südalinnast,“ ütles abilinnapea Taavi Aas. „Lähistel asub ka mitu kooli ja lasteaeda.“

Detailplaneeringu algatamist taotles Riigi Kinnisvara Aktsiaselts <javascript:%20navigate2('/ettevotja.py',%20'2000198777')> i esindaja, kes soovis muuta Tallinna üldplaneeringu kohane riigikaitseline ala detailplaneeritud maa-ala piires kesklinna segahoonestusalaks.

Detailplaneeringu koostamist korraldab Tallinna Linnaplaneerimise Amet, detailplaneeringu vormistas K-Projekt Aktsiaselts <javascript:%20navigate2('/ettevotja.py',%20'3000038836')> ja linnaehitusliku idee autoriks on KOKO arhitektid OÜ. Detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Kesklinna Valitsus korraldavad detailplaneeringu avaliku väljapaneku.