Pärnu linn algatas sõudekompleksi ehituse planeeringu


BNS 10.01.2012

Pärnu linnavalitsus algatas oma teisipäevasel istungil Pärnu sõudeklubi esitanud taotluse alusel Rääma tänaval asuva kinnistu detailplaneeringu koostamise, mille eesmärgiks on välja arendada rahvusvaheliste sõudevõistluste korraldamist võimaldav sõudekompleks.

Taotleja soovib nihutada krundi piire, määrata hoonestusalad ja arhitektuursed tingimused hoonestusele, teatas Pärnu linnavalitsuse pressiteenistus.

Aadressil Rääma tänav 27 asuva kinnistu suurus on 9671 ruutmeetrit ning see asub Rääma linnaosas Pärnu jõe paremal kaldal.

Detailplaneeringu ala suurus on 15.967 ruutmeetrit. Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on Rääma tänav 27 krundi maakasutuse juhtotstarbeks ühiskondlike hoonete maa.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringuga määratud Pärnu jõe ehituskeeluvööndi osaliseks vähendamiseks sõudebaasi hoonete väljaehitamiseks vajalikus ulatuses.