Sotsiaalministeerium teeb PERH-i hangete kohta täiendava kontrolli


BNS 09.01.2012

Sotsiaalministeerium lubab läbi viia täiendava omapoolse kontrolli seoses rahandusministeeriumi soovitusega küsida Põhja-Eesti Regionaalhaiglalt (PERH) tagasi haigla uuendamiseks saadud Euroopa Liidu abiraha.

Rahandusministeerium sai aasta lõpus valmis auditi, milles soovitab sotsiaalministeeriumil haiglalt tagasi küsida 707.593 eurot PERH-i juurde- ja ümberehituse hangetega seotud Euroopa Reginaalarengu Fondi abi. Audit leidis riigihangetes seaduserikkumisi, mistõttu osad rahakulutused olid mitteabikõlbulikud.

Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna projektijuht Tiia Taevere ütles BNS-ile, et rahandusministeeriumi audit ei hinnanud kõiki rikkumisi, kuna see oleks auditi käigus olnud liiga aja- ja ressursimahukas. Seetõttu soovitavad audiitorid sotsiaalministeeriumil läbi viia täiendava kontrolli. Sotsiaalministeerium teeb tagasinõude otsuse 90 kalendripäeva jooksul pärast täiendava kontrolli läbiviimist.

Sotsiaalministeerium kontrollib riigihankeid vastavalt kehtestatud protseduurireeglitele. Kuna PEHR-i riigihanked polnud vastavuses riigihangete seadusega, kavatseb sotsiaalministeerium Taevere sõnul sel poolaastal täiustada riigihangete protseduurireegleid ja kontrolli.