Sakus algab puurkaev-pumplate uuendamine


BNS 05.01.2012

AS Saku Maja käivitas hanke Saku aleviku puurkaev-pumplate projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Lepingu mahus tuleb rekonstrueerida Teaduse, Nurme ja Kannikese puurkaev-pumbamajad, likvideerida Männituka puurkaev-pumbamaja ning arendada välja ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kaugmonitooringusüsteem.

Pakkuja ehitustööde netokäive summeerituna aastatel 2008-2010 peab olema üle nelja miljoni euro.

Taotluste esitamise tähtaeg on 13. veebruar, hankelepingu kestus 360 päeva.