Loo Vesi kuulutas välja Kostivere aleviku veevärgihanke


BNS 02.01.2012

Jõelähtme vallale kuuluv vee-ettevõte OÜ Loo Vesi kuulutas välja Kostivere aleviku vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine ja ehitamise riigihanke.

Hankega on kavas ehitada või rekonstrueerida 3,7 kilomeetrit veetorustikke ning samas mahus isevoolset kanalisatsiooni, üks kilomeeter survekanalisatsiooni, ehitada viis reoveepumplat ja rekonstrueerida neli reoveepumplat.

Taotluste esitamise tähtaeg on 27. jaanuar, need avatakse samal hommikul.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta ühisveevarustuse rajatiste projekteerimise, rekonstrueerimise või ehitamise peatöövõtu käive peab olema olnud vähemalt kolm miljonit eurot aastas.