Elering tellib LNG terminali teostatavusuuringu


BNS 30.12.2011

Elektrisüsteemihaldur Elering käivitas riigihanke veeldatud maagaasi (LNG) terminali teostatavusuuringu tellimiseks.

"Vastavalt Eleringi ja Tallinna Sadama vahel sõlmitud koostööleppele veeldatud gaasi terminali rajamise ettevalmistamiseks, teostatakse terminali keskkonnamõjude, teostatavus- ja tasuvushinnangud. Käimasolev hange on mõeldud LNG terminali tasuvus- ja teostavusuuringute läbiviija leidmiseks," selgitas Eleringi maagaasi ärisuuna juht Janek Parkman BNS-ile.

Lihtmenetlusega riigihange viiakse läbi kahes etapis. Eelnevalt toimub taotlejate kvalifitseerimine pakkujateks ning pakkujateks kvalifitseerunud taotlejatele väljastatakse hankedokumendid koos tehnilise kirjeldusega. Taotlused hankel osalemiseks tuleb esitada 6. jaanuariks.

Tallinna Sadam ja Elering sõlmisid lepingu LNG terminaliga seotud eeltööde tegemiseks detsembri alguses. Terminali kõige sobivamaks asukohaks hindas Tallinna Sadam Muuga sadama idaosa.

Pooled seadsid eesmärgiks algatada planeerimisprotsessid, viia läbi keskkonnamõjude hinnangud ning koostada regionaalse LNG terminali teostatavus- ning tasuvushinnangud.

Nii Elering kui ka Tallinna Sadam otsivad võimalusi terminali rajamise kaasrahastamiseks Euroopa Liidu eelarvest ja valmistavad projekti ette lähtuvalt sellistele projektidele seatud kriteeriumidest. Samuti deklareerivad ettevõtted valmisolekut kaasata vajadusel projekti arendamisse kolmandaid partnereid. Võimaliku investeerimisotsuse tegemiseks soovitakse valmis olla 2015. aastal.