Lõppesid Põlva alajaama renoveerimistööd


Pressiteade 29.12.2011

Sellel nädalal lõppesid Põlva alajaama renoveerimistööd, mis läksid maksma ligikaudu 1,6 miljonit eurot. Renoveerimise tulemusena sai Põlva alajaamast Eleringi üks kaasaegsemaid ja keskkonnasõbralikumaid alajaamu.

Üle aasta kestnud renoveerimistööde käigus ehitati Põlva 110 kV alajaamale uus juhtimishoone, kuhu paigaldati releekaitse ja omatarbeseadmed, ning samuti sai alajaam uued seadmed 110kV välisjaotlasse. Lisaks paigaldati olemasolevad trafod uutele vundamentidele ning seati üles õlieraldussüsteem, mis vähendab oluliselt riske keskkonnareostusele.

Eleringile kuuluv Põlva alajaam on üks olulisemaid tugipunkte Lõuna-Eesti tarbijate elektriga varustamisel. Alajaama suurimateks tarbijateks on näiteks Tere AS, Põlva Soojus ja Põlva Liimpuit ning alajaamaga on ühendatud ka mitmed Eesti Energia Jaotusvõrgule kuuluvad 35 kV alajaamad.

Põlva alajaama renoveerimistööd teostas AS Merko Infra. Alajaam on ehitatud 1964. aastal ja enne renoveerimistöid olid selle seadmed halvas seisukorras.

Elering on Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.