Kuusalu Soojus kuulutas välja veepumplate remondi ja ehituse hanke


BNS 29.12.2011

Kuusalu vallale kuuluv kommunaalteenuste ettevõte OÜ Kuusalu Soojus kuulutas välja riigihanke veepumpla projekteerimiseks ning ehituseks või rekonstrueerimiseks Kuusalu vallas.

Hankega on kavas rajada ja rekonstrueerida pumplaid ning puurkaev-pumplaid ja paigaldada veetöötlusseadmeid Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevikus. Tööde kestuseks on kavatandatud 16 kuud.

Pakkuja kolme viimase majandusaasta keskmine netokäive peab olema olnud vähemalt 300.000 eurot.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on tuleva aasta 19. jaanuar, need avatakse samal hommikul.