Türisalu veemajandushange sai kaheksa pakkumist


BNS 27.12.2011

Keila valla vee-ettevõtja AS Lahevesi sai Türisalu reoveekogumisala veemajandusprojekti esimese etapi projekteerimis- ja ehitushankele kokku kaheksa pakkumist.

Lahevee juhatuse liige Peeter Schneider ütles BNS-ile, et praegu kestab pakkumiste läbivaatamine, kvalifitseerimine ja hindamine. "Hanketöödega on plaanis alustada 2012. aasta kevadsuvel," sõnas ta.

Hankeleping on jaotatud osadeks ning pakkumisi sai esitada hanke ühele või mitmele osale.

Türisalu reoveekogumisala veemajandusprojekti esimene osa kätkeb endas Keila-Joa puurkaevpumpla rekonstrueerimist, teine osa sisaldab Keila-Joa aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimist. Kolmanda osa puhul tuleb teha Keila valla aiandusühistute vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustööd KPJ-21 teeninduspiirkonnas ning neljas osa tähendab Harku valla vee- ja kanalisatsioonitrasside ning pumplate ehitustöid.

Pakkuja või ühispakkujate kolme viimase majandusaasta netokäive vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis- ja ehitustööde vallas pidi olema igal aastal esimese osa puhul vähemalt 3,6 miljonit krooni, teise osa puhul vähemalt 5,5 miljonit, kolmanda osa puhul vähemalt üheksa miljonit ning neljanda osa puhul vähemalt 3,5 miljonit krooni. Esitades pakkumise kõigi nelja osa kohta kokku, pidi vastav näitaja olema 21,6 miljonit krooni.