Elering käivitas Tallinnas kõrgepingekaablite paigaldamise hanke


BNS 27.12.2011

Põhivõrguettevõte AS Elering käivitas riigihanke Tallinna kesklinna piirkonnas Volta-Ranna 110-kilovoldiste kaabelliinide paigaldamiseks.

Projekti mahus paigaldatakse Volta-Elektrijaama-Ranna alajaamade vahelised 110-kilovoldised kaabelliinid. Selleks ehitatakse kaablitrass, paigaldatakse kaablid ja viiakse need töösse. Kaablite minimaalne läbilaskevõime on 700 amprit.

Kaabelliinid koosnevad kolmest lõigust. Esimene kulgeb Volta alajaamast Tööstuse tänaval Ranna alajaami Gonsiori tänaval ja selle pikkus on 3,5 kilomeetrit. Teine lõik algab Volta alajaamast ja kulgeb Elektrijaama alajaamani Põhja puiesteel ning selle pikkus on 2,3 kilomeetrit. Kolmas, 1,2-kilomeetrine lõik kulgeb Elektrijaama alajaamast Ranna alajaamani.

Kaablitrassile paigaldatakse kõrvuti kaks kaabelliini. Trassi pikkus on 3,5 kilomeetrit. Olemasolev kaabel tühjendatakse õlist ja suletakse hermeetiliselt.

Hankelepingu kavandatav alguskuupäev on tuleva aasta 13. veebruar ja lõppkuupäev 30. november.

Taotleja viimase kolme majandusaasta netokäive kolme majandusaasta kohta kokku peab olema vähemalt 18 miljonit eurot ning netokäive ühe majandusaasta kohta ei või olla väiksem kui kuus miljonit eurot.

Hankele saab pakkumisi esitada 13. jaanuarini, pakkumised avatakse samal päeval.