Paldiski võttis vastu LNG terminali teemaplaneeringu


BNS 23.12.2011

Paldiski linnavolikogu otsustas neljapäeval vastu võtta Paldiski veeldatud maagaasi (LNG) terminali teemaplaneeringu, projekt on saanud heakskiidu keskkonnaametilt ning valminud on ka projekti keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

Paldiski linnavolikogu algatas möödunud aasta jaanuaris LNG terminali teemaplaneeringu, millega täpsustatakse ja täiendatakse Paldiski linna üldplaneeringut.

Terminal on kavandatud Pakrineemele, planeering katab ka lähiümbruses asuvaid maaüksusi kogupindalaga ligikaudu 220 hektarit.

Teemaplaneeringu ja selle KSH aruande avalik arutelu peetakse tuleva aasta 31. jaanuaril Paldiskis. AS-i Sweco Projekt koostatud planeeringu ja OÜ E-Konsult koostatud KSH aruandega saab tutvuda 30. detsembrist 27. jaanuarini.

Terminali projekti arendava Balti Gaas OÜ tegevjuht Urmo Männi ütles reedel BNS-ile, et järgmisteks etappideks terminali ehituse ettevalmistamisel on detailplaneeringu ja terminali eelprojekti menetlus.

Balti Gaas OÜ tõstis tänavu juunis aktsiakapitali 329.004 euro võrra 1,06 miljoni euroni. Männi ütles toona, et kapitali tõstmine oli vajalik projekteerimisega seotud kulude katmiseks.

Mai alguses teatas ettevõte, et plaanib esmalt välja ehitada plaanitava LNG terminali esimese etapi, milles valmiks 60.000-kuupmeetrine mahuti ja etapp maksaks 120 miljonit eurot. Terminali läbiks aastas 2,5 miljardit kuupmeetrit gaasi.

Terminali teine etapp näeb ette kahe 160.000-kuupmeetrise mahuti rajamist. Selle etapi realiseerimine eeldab, et projektiga kaasnevaid võimalusi hakkaksid kasutama ka Läti, Leedu ja Soome.