Kohus ei rahuldanud Viru Hotelli kahjunõuet Tallinna linna vastu


BNS 23.12.2011

Tallinna halduskohus ei rahuldanud reedel tehtud vaheotsusega AS-i Viru Hotell kahjunõuet Tallinna linna vastu, kus esimene nõuab linnalt seoses Viru Poja planeeringu tühistamisega 162 miljonit krooni saamata jäänud tulu ja viiviste hüvitamiseks.

Kohus otsustas, et asjas tuleb jätkata aga menetlust otsese varalise kahju hüvitamise nõudes, selgus otsuse resolutsioonist.

Halduskohtu vaheotsusele on võimalik esitada apellatsioonkaebuse 30 päeva jooksul.

Varasema info kohaselt esitas Hotell Viru eelmise aasta mai alguses seoses Viru Poja planeeringu tühistamisega kohtule Tallinna vastu 162 miljoni kroonise kahjunõude. 1. novembriks pidid pooled Tallinna halduskohtule teatama, kas asja saaks lahendada kompromissiga, kuid toona ei pidanud pooled selles asjas kompromissi sõlmimist võimalikuks.

Tallinna algatusel algas 1996. aastal Viru väljaku arendamise konkurss, et leida lahendus linna keskse ruumi ning bussiliikluse korrastamiseks. Võitnud kavandi alusel koostatud detailplaneeringu, mille üheks osaks oli Viru hotelli juurdeehitus, kinnitas Tallinna linnavalitsus 1999. aastal. Viru keskus valmis aastal 2004, detailplaneeringuga kinnitatud hotelli juurdeehituse algus oli planeeritud 2005. aastaks.

Tallinna linnavolikogu tunnistas 2008. juunis kehtetuks Viru väljaku detailplaneeringu esimese etapi kohaselt planeeritud hotelli juurdeehituse. Kohtus planeeringu tühistamise teemal peetud vaidluse võitis Tallinna linn.