Ministeerium kiitis heaks Aidu karjääri sulgemise KMH aruande


BNS 23.12.2011

Keskkonnaministeerium teatas, et on heaks kiitnud Eesti Energia Kaevanduste Aidu karjääri kaevandamise lõpetamise keskkonnamõjude hindamise (KMH) aruande.

Aidu karjäärivälja kasutatakse pärast põlevkivi kaevandamise lõpetamist Aidu tuulepargi, rekreatsioonialade, lasketiiru ja aheraine ladestamise alana. Karjäärialal taastub looduslik veetase.

Aidu karjääri tootmiskompleksi kasutatakse edaspidi Aidu kolmanda allmaakaevanduse ja Uus-Kiviõli kaevanduse kaevise töötlemiseks.

Varasema info kohaselt ammendub põlevkivivaru 1974. aastal tegevust alustanud Aidu karjääris tuleval aastal.