Kohila Maja käivitas kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimishanke


BNS 22.12.2011

OÜ Kohila Maja käivitas Hageri, Prillimäe, Salutaguse ja Sutlema asumite ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise hanke.

Hankeleping on jaotatud kolmeks osaks. Esimeses osas tuleb rekonstrueerida umbes 5,5 kilomeetrit vee- ja kanalisatsioonitorustikke Hageris ja Sutlemas, teises osas ligi 5,2 kilomeetrit Prillimäe ja Salutaguse torustikke ning kolmandas Sutlema ja Salutaguse joogiveerajatised.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive ehitustööde teostamisel peab olema sõltuvalt osadest minimaalselt 0,3-2 miljonit eurot. Samuti peab pakkuja olema viimase viie aasta jooksul teostanud vähemalt kaks ühisveevärgi torustike hankelepingut.

Taotluste esitamise tähtaeg on 21. veebruar, hankelepingu kestus 250 päeva.

Kohila veemajandusprojekti töid alustatati veebruaris 2011, tööde teostamise lõpptähtajaks on november 2012.