Tallinn kavatseb vastu võtta uue administratiivhoone planeeringu


BNS 20.12.2011

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäeval vastu võtta detailplaneeringu, millega luuakse võimalus ehitada linnahalli naabrusse Tallinna uus administratiivhoone, äri- ja ühiskondliku funktsioonidega hooned ja rannapromenaad.

Linnavalitsuse korraldusega algatatakse Kultuurikatla, linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringu koostamine, mille eesmärk on määrata 10,70 hektari suurusele maa-alale moodustatavatele kruntidele ehitusõigus linna administratiivhoone, sadamahoone, ärihoone, ühiskondliku hoone, turuhoone ja Kultuurikatla laienduse ning turu- ja restoranihoone ehitamiseks ning ka olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.

Planeeritav maa-ala külgneb põhjast Tallinna lahega, idast linnahalliga, läänest Kalasadama tänavaga ning lõunast Põhja puiesteega ja Tallinna vanalinnaga. Algatatava detailplaneeringu eskiislahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga taotletakse ka looduskaitseseadusest tuleneva kalda ehituskeeluvööndi vähendamist, et tagada Tallinna kui merelinna merele avamine – mere äärde on plaanis rajada kalaturg, restoran, rannapromenaad ning jahtklubi teenindav maa-alune parkla ja kohvik.

Uue linnavalitsuse hoone lahenduse leidmiseks korraldati rahvusvaheline arhitektuurikonkurss, mille võitis Taani arhitektuuribüroo Bjarke Ingels Group töö Avalik küla.

Kultuurikatla, linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringu koostamist taotles Tallinna kultuuriväärtuste amet 2009. aasta sügisel. Amet korraldas detailplaneeringu koostaja leidmiseks riigihanke ja sõlmis lepingu 2010. aasta kevadel K-Projekt AS-iga.

Kavandatud administratiivhoonele jääb ette linnahalli juures asuv Statoili tankla, mille lammutamise ja kompenseerimise kokkuleppe on linn mootorikütusemüüjaga saavutanud.