Keilas valmis 4,3 miljoni eurone veemajandusprojekt


Pressiteade 19.12.2011

Tõenäoliselt esimese linnana Eestis on Keila linn kaetud kaasaegse vee- ja kanalisatsioonivõrguga.

Täna, 19. detsembril lõpetatakse pidulikult Keila linna veemajandusprojekt, mille kogumaksumus oli 4,3 miljonit eurot. Sellest abiraha oli 70,7% ehk ca 3 miljonit eurot. Projekti rahastasid Ühtekuuluvusfond (Rakendusüksus SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) ning Keila Vesi ja Keila linn.

Keila linn on projekti lõppedes 100%-liselt kaetud kaasaegse ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonivõrguga. Joogivesi vastab kõigi näitajate osas nõutud normidele. Keila linna reovesi puhastatakse nõuetele vastavalt ning ei reosta Keila jõge. Reovee jääkmudast valmistatakse kõrgekvaliteedilist kompostmulda.

Lisaks ehitati väljaspool projekti 118 tuhande euro eest sademeveetorustikku.

Projekti pidulik lõpetamine toimub Keila reoveepuhastusjaamas kell 15.00, kus tutvustatakse trummelkompostimistehnoloogial põhinevat mullatootmisliini.