Merko Ehituse konsortsium võitis Sillamäe veemajandushanke


BNS 19.12.2011

Sillamäe-Veevärk AS allkirjastab teisipäeval Sillamäe linna torustike ja puurkaevude rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööde teise etapi lepingu võitjaks kuulutatud AS-ide Merko Infra, Merko Ehitus ja Terrat konsortsiumiga.

Hanketööd hõlmavad kokku umbes kümne kilomeetri veetorustikku rekonstrueerimist, millega koos vahetatakse välja ka majaühendused ja hüdrandid. Samuti tuleb tööde raames rekonstrueerida kokku umbes 11,5 kilomeetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning umbes 1,3 kilomeetrit survekanalisatsioonitorustikku. Lisaks tuleb rekonstrueerida kaks reservpuurkaevu ja paigaldada kolm ultraviolettseadet seadet veetöötlusjaamadesse.

Lepingu maksumus on 5,72 miljonit eurot ilma käibemaksuta ning tööd kestavad plaani järgi 31 kuud.

Sillamäe-Veevärk korraldas esimese samalaadse hanke tänavu juulis. Ettevõtte projektijuht AS-i Aimeli Laasik on eelnevalt BNS-ile märkinud, et juulikuus avaldatud hankele laekunud pakkumised ületasid oluliselt hanke maksumust.

Lisaks mainis Laasik, et uue hanke puhul otsustas ettevõte hanke mahtusid vähendada.