Astlanda kuulutas välja kahe Tallinna lasteaia renoveerimise hanke


BNS 19.12.2011

OÜ Astlanda Ehituse tütarfirma K&L Arendus on kuulutanud välja Tallinna Vikerkaare ja Kolde lasteaedade rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööde hanked peatöövõtu meetodil.

Mõlema hanke puhul peab pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive ehitustööde teostamisel olema keskmiselt vähemalt kümme miljonit eurot aastas.

Pakkumiste esitamise kuupäev on järgmise aasta 11. jaanuar. Hangete kavandatav alguskuupäev on järgmise aasta 1. veebruar ning lõppkuupäev järgmise aasta 14. detsember.

Tallinna linnavalitsus kinnitas oktoobri keskel linna omandis olevate Vikerkaare ja Kolde lasteaia kinnistutele hoonestusõiguste seadmise eelläbirääkimistega pakkumisel parimaks K&L Arendus OÜ tehtud pakkumise, ühtlasi võttis ettevõte kohustuse objektid renoveerida.

Linn seadis Õismäel asuvale Vikerkaare lasteaia ja Põhja-Tallinnas asuvale Kolde lasteaia kinnistutele tasulise hoonestusõiguse tähtajaga 15 aastat alates hoonestusõiguse lepingu sõlmimisest. K&L Arendusega sõlmis linn hoonestusõiguse seadmise lepingud, asjaõiguslepingud, hoonestusõiguse võlaõiguslikud müügilepingud ja üürilepingud.

Tallinn on varasemalt remontinud koole skeemiga, kus kooli hoonestusõigus antakse konkursiga ettevõttele, kes kohustub kooli remontima ja maksma hoonestusõiguse tasu ning linn maksab ettevõttele selle eest renti. Projekti struktuuri näol on tegemist avaliku ja erasektori koostööprojektiga ehk PPP-projektiga.

K&L Arendus on registreeritud tänavu juulis. Firma kapital on 2500 eurot ja selle omanik on viimastel aastatel kiiresti kasvanud ehitusfirma Astlanda Ehitus.