Lõppeb 4,3 miljonit eurot maksma läinud Keila veemajandusprojekt


BNS 16.12.2011

Esmaspäeval lõpetatakse Keila reoveepuhastusjaamas pidulikult Keila linna veemajandusprojekt kogumaksumusega 4,3 miljonit eurot, millest abiraha oli 70,7 protsenti ehk umbes kolm miljonit eurot.

Projekti rahastasid Euroopa Ühtekuuluvusfond Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu, Keila linn ja linna vee-ettevõte Keila Vesi, teatas Keila linnavalitsus.

Keila linn on projekti lõppedes täielikult kaetud kaasaegse ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonivõrguga. Joogivesi vastab kõigi näitajate osas nõutud normidele. Keila linna reovesi puhastatakse nõuetele vastavalt ega reosta Keila jõge. Reovee jääkmudast valmistatakse kõrgekvaliteedilist kompostmulda.

2008. aasta 18. detsembril alanud projekti kestel ehitati ja rekonstrueeriti kokku 8,4 kilomeetrit veetorustikke ja 8,9 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikke, ehitati 2,1 kilomeetrit sademeveetorustikku, rekonstrueeriti kaks 500 kuupmeetrist joogiveereservuaari, ehitati üks astmepumpla ja üks puurkaevupumpla, rekonstrueeriti neli puurkaevupumplat, ehitati kaks ja rekonstrueeriti kaheksa reoveepumplat ning ehitati välja trummelkompostimise tehnoloogial põhinev reoveepuhasti mudakäitlussüsteem ehk mullatootmisliin.

Lisaks ehitati väljaspool projekti 118.000 euro eest sademeveetorustikku.

Varasema info põhjal pidi Keila Vesi aastatel 2009–2011 Keila linna veemajandusprojekti elluviimise jaoks korraldama kokku kaheksa erinevat riigihanget.