Rakke vald võib käivitada uue veemajandushanke


BNS 16.12.2011

Lääne-Virumaal asuv Rakke vald võib korraldada uue veemajandushanke, kuna septembris käivitatud hankele laekunud viis pakkumist ületasid kõik hanke planeeritud maksumust.

Rakke abivallavanem Guido Kraav ütles BNS-ile, et pakkumised ületasid projektitaotluses prognoositud hankemaksumust. Tema sõnul tegi vald sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) täiendava taotluse ja pärast jõule peaks selguma, kas saab jätkata sama hankega või tuleb välja kuulutada uus hange.

Kraav märkis, et valla veemajandushanke korraldamisega tegeleb OÜ Vealeidja.

KIK-i kodulehe andmeil saab Rakke vald sihtasutuse 2009. aasta lõpus tehtud otsusega ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks Euroopa Ühtekuuluvusfondist maksimaalselt 1,17 miljonit eurot. Toetuse taotlemise rahuldamise abikõlblikkuse lõpp on 2012. aasta 30. juuni.

Hanketeate järgi on tööde eeldatav maksumus 1,86 miljonit eurot. Tööde käigus peab hanke võitja rekonstrueerima ning rajama kokku 3,2 kilomeetrit joogiveetorustikku ja rekonstrueerima ning rajama 3,4 kilomeetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku. Samuti tuleb rekonstrueerida ja rajada 2,2 kilomeetrit survekanalisatsioonitorustikku ning rekonstrueerida kolm puurkaev-pumplat. Lisaks rekonstrueeritakse tööde raames kaks reoveepuhastit ja kaks reoveepumplat ning rajatakse kolm reoveepumplat

Hange on jagatud kaheks osaks. Esimeses osas tuleb ehitustööd viia läbi Rakke alevikus ning teises osas Salla külas.