Kunstiakadeemia uus hoone ei pruugi tähtajaks valmis saada


BNS 15.12.2011

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo sõnul on vähetõenäoline, et Eesti Kunstiakadeemia (EKA) uus hoone valmib tähtaegselt.

"Raske on uskuda, et ehitusluba on võimalik saada niisuguse aja jooksul, et maja on valmis ja kasutusluba käes 2015. aasta lõpuks," ütles Aaviksoo neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil ajakirjanikele.

Aaviksoo sõnul tuleb leida lahendus, sest kunstiharidust ei saa pikas perspektiivis anda üüripindadel. "Ma siiski loodan, et eelkõige kunstiakadeemia ise tuleb lahendusega välja," sõnas Aaviksoo ja lisas, et otsused tuleb teha kiiresti.

Kuna EKA ei saanud 4. detsembriks Tallinna linnaplaneerimise ametilt ehitusluba oma uue hoone püstitamiseks, võib sihtasutus Archimedes loobuda 12 miljoni euro eraldamisest kunstiakadeemiale. Tallinna linn on EKA detailplaneeringusse sisse kirjutanud klausli, et ehitusluba antakse vaid juhul, kui EKA saavutab 4. detsembriks naabritega kokkuleppe.

Tallinna linna peaarhitekt Endrik Mänd selgitas BNS-ile, et ehitusloa saamiseks on küll vajalik saavutada naabritega kokkulepe, kuid linn ei ole seadnud selleks mingit tähtaega.

Archimedese esindaja Maido Puna sõnul andis 4. detsembril kätte jõudnud tähtaeg sihtasutusele õiguse, kuid mitte kohustuse sõlmitud rahastamisleping lõpetada.