Mitmetes valdades käivitusid veemajandushanked


BNS 15.12.2011

AS Paide Vesi, Vinni vallavalitsus ja Põltsamaa Vallavara OÜ kuulutasid välja hanked, et teostada mitmetes valdades ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimistöid.

AS Paide Vesi kuulutas välja hanke ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks Kareda, Koigi, Paide ja Roosna-Alliku vallas. Hange on jaotatud kahte ossa vastavalt piirkondadele. Kareda ja Roosna-Alliku vallas tehtavate tööde eeldatav maksumus on 1,11 miljonit eurot ning Koigi ja Paide vallas tehtavate tööde eeldatav maksumus on 1,82 miljonit eurot.

Kvalifitseerumiseks peab pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive ehitusvaldkonnas olema olnud igal aastal vähemalt 15 miljonit krooni. Pakkumisi saab hankel osalemiseks esitada 25. jaanuarini, pakkumised avatakse samal päeval.

Vinni vallavalitsus kuulutas Vinni ja Pajusti alevikes välja vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise hanke, mille raames rekonstrueeritakse ligi 3,7 kilomeetrit veetorustikke ja ligi 0,52 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikke.

Kvalifitseerumiseks peab pakkuja viimase kolme majandusaasta summaarne netokäive olema vähemalt 300.000 eurot. Pakkumisi saab esitada hankele kuni 10. jaanuarini, pakkumised avatakse samal päeval.

Põltsamaa Vallavara OÜ kuulutas välja hanke Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Kolga-Jaani valla vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepumplate rekonstrueerija leidmiseks.

Hange on jaotatud neljaks osaks vastavalt piirkondadele. Hanke raames rekonstrueeritakse kokku ligi 33 kilomeetrit vee- ja kanalisatsioonitorustikke. Hanke eeldatav kogumaksumus on 3,99 miljonit eurot.

Kvalifitseerimistingimused erinevad vastavalt hanke osadele. Pakkumisi saab hankele esitada kuni 27. jaanuarini, pakkumised avatakse samal päeval.