Tammsaare park valmistub uuenemiseks


Pressiteade 13.12.2011

Tallinna Linnavalitsus kavatseb kuulutada välja Tammsaare pargi linnaruumilise lahenduse ideekonkursi.

Tallinna linnadisaineri Urmas Kaldaru sõnul on tegemist sajandi väljakutsega maastikuarhitektidele, arhitektidele, disaineritele ja valgustusinseneridele.

Plaani kohaselt kuulutab Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tammsaare pargi linnaruumilise lahenduse ideekonkursi välja veel detsembris, ideekonkursi tulemused kuulutatakse välja järgmise aasta märtsis.

Ideekonkursi auhinnafond on 25 000 eurot, millest I auhind 13 000 eurot; II auhind 6500 eurot; III auhind 3250 eurot ja kolm ergutuspreemiat 3x750 eurot.

Tammsaare pargi linnaruumiline uuendamine on plaanis ellu viia kolmes etapis – ideekonkursi väljakuulutamine, projekteerimine ja lahenduse rajamine. Järgmine aasta kulub mahukale projekteerimistööle, projekti asutakse realiseerima 2013. aastal.

Tammsaare pargi erinevad osad ei suhestu omavahel linnaruumiliselt ega maastikuarhitektuuriliselt. Kuna nõudmised avaliku linnaruumi funktsionaalsele kvaliteedile on oluliselt tõusnud, siis tuleb leida pargile uus tänasesse päeva sobiv, kuid eelnenut arvestav lahendus.

Esimene kogu ala hõlmav pargi lahendus projekteeriti ja rajati aastatel 1947 – 1950. Paraku ei ehitatud algselt plaanitut mitte kunagi sajaprotsendiliselt valmis. Esimest korda muudeti auhinnatud pargikujundust seoses 1905. aasta mälestusmärkide vahetusega 1959. aastal.

Järgmine jõuline muudatus pargi arhitektuuris toimus enne Moskva olümpiamänge 1976. aastal - senine tugeva sisemise loogika ja struktuuriga lahendus lõhuti kaheks erinevaks osaks.