PERH-i Mustamäe haigla rekonstrueerimise suurhange sai 15 pakkumist


BNS 09.12.2011

Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) septembris välja kuulutatud Mustamäe haigla C- ja D-korpuse rekonstrueerimise, A-korpuse laienduse ning B-korpuse liftide ja liftišahtide rekonstrueerimise hanke osadele laekus kokku 15 pakkumist.

PERH-i komunikatsioonijuht Inga Lill ütles BNS-ile, järgneb pakkumiste sisuline läbivaatamine ja hindamine.

PERH-i Mustamäe haigla hanget on vaidlustatud korduvalt ning riigihangete järelevalve talitus on algatanud hanke suhtes järelevalvemenetluse.

Eelmisel nädalal rahuldas riigihangete vaidlustuskomisjon osaliselt Schneider Electric Eesti AS-i vaidlustuse projektis esitatud tehnilistele tingimustele ning kohustas PERH-i viima hankedokumendid kooskõlla õigusaktides sätestatud nõuetega.

Septembri lõpul vaidlustas Mustamäe haigla hanke kvalifitseerimistingimusi AS Nordecon, kes hiljem loobus oma vaidlustusest. Oktoobri lõpul vaidlustas hanke AS Ecomatic, kes vaidlustas võrgu platvormi ja serveri nõude, mis ettevõtte hinnangul on mitmeti tõlgendatav. Vaidlustuse jättis komisjon läbi vaatamata.

Hanketeadet on muudetud riigihangete registri andmetel korduvalt, 14. novembril tehtud muudatusega lükati pakkumiste esitamise tähtaeg 15. novembrilt edasi 9. detsembrile. Korduvalt on muudetud hankes esitatud nõudmisi pakkujate tehnilisele ja kutsealasele pädevusele.

Hanketeate põhjal peab hanke juhtivtöövõtjaks sooviva pakkuja netokäive majandustegevusest olema olnud viimasel kolmel majandusaastal käibemaksuta kokku vähemalt 60 miljonit eurot, seejuures mitte vähem kui 13 miljonit eurot igal majandusaastal eraldi. Riigihange on jaotatud kaheksaks osaks, pakkumise saab teha nii ühele kui ka mitmele osale.

Hankelepingu plaanitav kestus on 61 kuud.