EAS toetab nelja kompetentsikeskuse rajamist kokku 12,6 miljoni euroga


BNS 09.12.2011

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas toetada kokku 12,6 miljoni euroga nelja uue piirkondliku kompetentsikeskuse rajamist.

3,19 miljoni euroga toetab EAS puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse rajamist Väimelasse, sama suures summas Targa Maja kompetentsikeskuse rajamist Rakverre ja terviseedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskuse rajamist Haapsallu ning kolme miljoni euroga põlevkivi kompetentsikeskuse rajamist Kohtla-Järvele, teatas sihtasutus.

Kompetentsikeskuste arendamise meetme põhitegevuste teise taotlusvooru esitati kokku seitse taotlust. Varem on toetust saanud Kuressaares asuv väikelaevaehituse kompetentsikeskus ning Viljandimaal Pollis asuv tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus.

Regionaalministri valitsemisalas välja töötatud kompetentsikeskuste meetme projekte rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Toetust said taotleda organisatsioonid, kelle ideekavandi kompetentsikeskuse rajamiseks on EAS varasemates taotlusvoorudes heaks kiitnud.

Regionaalminister Siim Valmar Kiisleri sõnul on kompetentsikeskustest otsene kasu nii Eesti erinevate sektorite ettevõtetele kui ka piirkondade arengule tervikuna.