Lõppes Viimsi veekorraldusprojekti esimene etapp


BNS 08.12.2011

Keskkonnaministeeriumi teatel lõppes neljapäeval Viimsi veekorraldusprojekti esimene etapp, mille kogumaksumuseks oli umbes 14,1 miljonit eurot.

Keskkonnaministeeriumi veeosakonna projektide büroo juhataja Antti Toomingu sõnul on eesmärk 2013. aasta lõpuks tagada kõikide suuremate asulate elanikele puhas joogivesi ja võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga ning neljapäeval lõppeva projektiga on suurel hulgal Viimsi valla elanikest see võimalus nüüd olemas.

Viimsi Vesi AS-i juhataja Toivo Eensalu sõnul on lõppev projekt Viimsi veemajanduse arendamise projekti esimene etapp. Ta märkis, et tööd jätkuvad Viimsi veekorraldusprojekti teise etapi käigus ning kogu projekt peaks kavakohaselt läbi saama 2013. aasta lõpuks.

Veekorraldusprojekti esimese etapi käigus rajati Viimsi valda ligi 88,1 kilomeetrit veetorustikke ja 89,1 kilomeetrit kanalisatsiooni isevoolseid ja –survetorustikke ning ehitati 32 reovee ülepumplat. Projekti tulemusena said ligi 5400 Viimsi elanikku ligipääsu ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenusele.

2004. aastal alanud Viimsi veekorraldusprojekti kogumaksumusest 75 protsenti oli Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus. Samuti toetas projekti lõpuleviimist riik läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse Sihtasutuse.