Algas Suurupi ja Vääna-Jõesuu pumplate ehitushange


BNS 08.12.2011

Harku valla kommunaalteenuste ettevõte OÜ Strantum kuulutas välja Suurupi ja Vääna-Jõesuu puurkaevpumpla-veetöötlusjaamade projekteerimis- ja ehitushanke.

Kokku on kavas rajada neli puurkaevpumpla-veetöötlusjaama koos ühendustorustikega. Tööde kestuseks on planeeritud 460 päeva.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta keskmine netokäive peab olema olnud vähemalt 25 miljonit krooni. Töövõtja peab sõlmima kolmandate isikute õnnetusjuhtumi- ja varakindlustuse lepingu summale vähemalt 120.000 eurot.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on tuleva aasta 9. jaanuar, need avatakse samal päeval.

Töid rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.