Eesti Energia konserveerib Balti elektrijaama vanad energiaplokid


BNS 08.12.2011

Eesti Energia Narva Elektrijaamad konserveerib järgmise aasta 1. aprillist Balti elektrijaamas kolm vana energiaplokki, mis olid töösse võetud 2009. aastal väävlipuhastusseadmete paigaldamise ajaks.

Balti elektrijaama vanade plokkide konserveerimine ei avalda mõju Narva elektrijaamade tootmisvõimekusele, selgitas ettevõte. Vanade võimsuste asemele võtab ettevõte taas käiku neli kaasaegsete väävlipuhastusseadmetega varustatud Eesti elektrijaama plokki.

"Väävlipuhastusseadmete paigaldamine on nüüdseks jõudnud lõpusirgele ja otsustasime Balti elektrijaama vanad energiaplokid taas seisata ja konserveerida," selgitas Eesti Energia Narva Elektrijaamade juht Tõnu Aas.

Varustuskindluse tagamiseks on Narva elektrijaamadel varuvõimalus taaskäivitada Balti elektrijaama 12. plokk 72 tunni jooksul.

Seoses vanade plokkide seiskamisega lahkub Narva elektrijaamadest ligikaudu 70 töötajat, kellest suurem osa on jõudnud pensioniikka ning osa töötajatest oli tööle võetud tähtajaliselt vanade plokkide käitamiseks kuni nende sulgemiseni. 13 töötajat viiakse üle Eesti Energia koosseisu ning lisaks arutatakse võimalusi töötajate üleviimiseks teistesse Eesti Energia tütarettevõtetesse, märkis ettevõte.

Vanade plokkide konserveerimisel säilitavad Narva elektrijaamad tootmisvõimekuse tänu investeeringutele, mis lubavad säilitada olemasolevad tootmisvõimsused ja toodangu mahud ka karmistuvate keskkonnanõuete tingimustes.

1. jaanuarist väheneb lubatud väävliemissioon üle kahe korra – praegu on see üle 60.000 tonni aastas ja 2012. aastal 25.000 tonni. Eesti elektrijaama neljale energiaplokile väävlipuhastusseadmete paigaldamine võimaldab Narva elektrijaamadel säilitada tootmisvõimekuse tasemel ligikaudu üheksa teravatt-tundi aastas ka pärast väävliheitmete piirangu jõustumist.

Aastaks 2016 paigaldatakse samadele plokkidele ka lämmastikuheitmete vähendamise seadmed, et säilitada aastatoodang tasemel ligikaudu seitse teravatt-tundi aastas.