Tartu Ülikool kuulutas välja füüsika instituudi hoone ehitushanke


BNS 07.12.2011

Tartu Ülikool kuulutas välja projekteerimis- ja ehitustööde riigihanke, millega on kavas ehitada Tartusse Viljandi maantee 42 kinnistule füüsika instituudi uus hoone.

Hankega otsib ülikool hoone projekteerimis- ja ehitustööd peatöövõtu korras, sealhugas arhitektuurse ja sisearhitektuurse osa tarbeks. Tööde kestuseks on plaanitud kaks aastat.

Projektdokumentatsioonis ja lähteülesandes antud lahendused on pakkujale kohustuslikud. Pakkujal on kohustus hinnata, kas pakutud lahendused on optimaalsed hanke eesmärgi täitmiseks ning teha muudatusettepanekuid lahenduste parendamiseks.

Olemasoleva arhitektuurse projekti autoriõigused kuuluvad arhitektidele Ott Kadarik, Villem Tomiste ja Mihkel Tüür. Hoone projekteerimiseks viidi läbi arhitektuuri konkurss, mille võidutöö tuli arhitektuuribüroost Kosmos ja inseneri osa projekteeris AS Tari. Põhiprojekti koosseisus esitas projekteerija taotluseelarve, mis kujunes suuremaks ehituseks olemasolevatest rahalistest vahenditest. Seepärast otsustas ülikool hoone tulevase ehitusmaksumuse vähendamiseks vähendada hoone mahtu.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta ehitustööde netokäive peab olema olnud igal majandusaastal vähemalt 13 miljonit eurot. Samuti peab pakkuja olema teinud viimase kolme aasta jooksul lõpetanud peatöövõtjana vähemalt kolme sisekliima tagamisega hoone püstitamis-, laiendamis- või rekonstrueerimistööd, mille suletud netopind on olnud vähemalt 5000 ruutmeetrit või tööde maksumus on olnud vähemalt 5,5 miljonit eurot ilma käibemaksuta.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on tuleva aasta 20. jaanuar, pakkumised avatakse samal päeval.